Rượu Scotch Whisky Douglas Laing XOP – Xtra Old Particular 25 Year Old Single Cask Single Malt

Rượu Scotch Whisky Douglas Laing XOP – Xtra Old Particular 25 Year Old Single Cask Single Malt

Chỉ có 287 chai 25 year old được bán trong năm 2017 trên thế giới, đây là chai thứ 52

Được chưng cất vào tháng 2 năm 1990 & đóng chai vào tháng 11 năm 2017 (25 year old)

Description

Rượu Scotch Whisky Douglas Laing XOP – Xtra Old Particular 25 Year Old Single Cask Single Malt.

Chỉ có 287 chai trên thế giới, đây là chai thứ 52.

Được chưng cất vào tháng 2 năm 1990 & đóng chai vào tháng 11 năm 2017 (25 year old)

Để được gọi là Single Malt Scotch cần phải hội đủ các điều kiện sau:

  • Loại whisky này phải được sản xuất bằng kỹ thuật chưng cất dùng nồi đồng có hình dạng đặc trưng gọi là “pot still”
  • Nguyên liệu phải là malt (nha) nảy mầm từ lúa mạch (barley).
  • Phải được ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu 3 năm. Thế nhưng đa số các Single Malt đều được ủ lâu hơn thời gian tối thiểu này.
  • Toàn bộ quy trình chưng cất và ủ rượu phải ở tại Xcốt-len.

Có vài điểm cần lưu ý để phân biệt tránh nhầm lẫn:

• Chữ “Malt” cho biết rằng loại rượu whisky này được chưng cất từ nguồn nguyên liệu là malt (nha) nảy mầm từ hạt ngũ cốc. Có một vài loại hạt thường dùng ủ nảy mầm tạo malt, ví dụ như lúa mạch (barley), lúa mạch đen (rye) và lúa mỳ (wheat); tuy nhiên trong trường hợp của Single malt Scotch, thì lúa mạch là nguồn nguyên liệu duy nhất được sử dụng.

• Chữ “Single” cho biết rằng loại rượu malt này chỉ được sản xuất từ duy nhất một lò chưng cất. Cần phân biệt với loại whisky malt được phối trộn từ nhiều nguồn lấy từ nhiều lò khác nhau, khi đó người ta gọi là “blended malt” tạm dịch dài dòng là: rượu whisky malt phối trộn từ nguồn của nhiều lò chưng cất, dùng để phân biệt với rượu “single malt” tạm dịch là whisky malt thuần từ nguồn duy nhất của một lò chưng cất.